Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur hjälper jag henne från psyket?

Hej!

Min vän har ställt en fråga här: http://soctanter.malmo.se/fraga/2184 och jag undrar om det finns någon laglig effektiv väg att låta henne komma ut i öppenvård eller få hela LVM:et borttaget? Hela hennes historia i frågan stämmer till 100%. Jag är själv drogfri, har alltid varit och intygar att hon är helt ärlig i det hon skriver. Socialen går helt efter hennes förflutna och finner väl nöje i att göra av med skattepengar.

Med vänlig hälsning.

Hej och tack för din fråga.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en tvångslagstiftning vars syfte är att hjälpa personer ur ett allvarligt missbruk. Det är socialnämnden som initierar vården men det är förvaltningsdomstolarna som prövar om lagen är tillämplig i det enskilda fallet. Under vårdtiden är det socialtjänsten som beslutar om hur vården ska ges och din vän har mycket små möjligheter att påverka vården utan socialtjänstens medgivande. Tvångsvården får pågå i högst sex månader men ska övergå till vård på frivillig väg, öppenvård om det är möjligt.

Läs mer om LVM här.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online