Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur kan jag bevisa att han är alkoholmissbrukare?

Min man är alkoholmissbrukare och vi har två små barn tillsammans. Jag vill skilja mig och vi har redan ansökt om skilsmässan i tingsrätten. Problemet är att jag inte vill att han ska få vårdnad.

Vilka bevis måste jag ha för att uppnå att bevisa att han är alkoholmissbrukare inför tingsrätten? Vi kommer att bekräfta skilsmässan nu i augusti, men jag vill inte att han ska få vårdnad när han inte är en lämplig förälder.

Hej och tack för din fråga,

Det är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge om barn. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska rätten särskilt ta hänsyn till risken att barnet på något sätt far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Önskar du att tillerkännas ensam vårdnad om era barn, bör du följdaktligen kunna argumentera, samt lägga fram bevis, för att ensam vårdnad är det bästa för era barn i rätten. Då varje vårdnadstvist är unik är det dock omöjligt att på förhand förutspå exakt vilka bevis som krävs i ett enskilt fall. Ytterst är det  domstolen i varje tvist som kan avgöra detta.

Inför en vårdnadstvist i tingsrätten är det bra om du anlitar ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att processa i domstol och biträda dig i kontakter med myndigheter och motparter. Det juridiska ombudet kommer att kunna hjälpa dig i frågor rörande bevisning samt andra frågor som rör rättsprocessen.

Du är välkommen att boka in ett kostnadsfritt möte med oss.

Med vänliga hälsningar,

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online