Hur kan jag få tillbaka mina utlånade pengar?

Hej,

Jag har lånat ut pengar till en person och denne vägrar betala tillbaka. Jag har papper från banken när jag överförde pengarna. Vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Om en person inte vill betala tillbaka pengar som denne har lånat kan personen som lånat ut pengarna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden kan genom betalningsföreläggande hjälpa dig att fastställa skulden.

Enligt 2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBH) är en ansökan om betalningsföreläggande möjlig om en skuld inte betalats tillbaka vid det datum som personerna kommit överens om. Har ingen tid för återbetalning avtalats ska pengarna betalas tillbaka när personen som lånat ut pengarna begär det.

I ansökan om betalningsföreläggande ska det redovisas varför ansökan görs och vad personen som lånat ut pengar önskar att den resulterar i enligt 10 § LBH. Kronofogden skickar i sin tur information till personen som är skyldig pengar enligt 25 § LBH. Således krävs det att personen fyller i ett delgivningskvitto för att visa att denne har tagit del av kravet.

Om den som lånat pengar bestrider ansökningen kan den som lånat ut pengar begära att målet överlämnas till tingsrätt enligt 33-34 §§ LBH. Om den som ska betala inte bestrider resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med Vänlig Hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.