Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur kan jag få underhållsbidraget fastställt?

Min exman och jag har tre barn tillsammans, alla födda inom äktenskapet. När vi skilde oss 2011 valde två barn, födda ´94 och ´97 att bo kvar hos sin pappa, medan den yngsta född ´03 flyttade med mig. Ingen av oss betalade underhåll till den andre. Situationen har förändrats över tid – jag har haft två boende hos mig i perioder, han ingen.
Nu bor bara yngsta barnet kvar hemma, hos mig, medan pappan flyttat utomlands och det känns vettigt att han, som bara har sig själv att ta hand om numera, betalar underhåll.
Frågan är på vilket av de tre sätt, som Försäkringskassan ger mig som alternativ, som jag ska få bidraget fastställt:
Avtal känns uteslutet – skilsmässan är fortfarande bitter hos honom.
Svensk domstol?
I det land där han bor?

Hej och tack för din fråga!

Enligt 7 kap. 1-2 §§ Föräldrabalken (FB) upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Om ni inte kan komma överens genom att skriva ett avtal får du vända dig till domstol. Av 7 kap. 12 § FB framgår att talan om underhåll till barn tas upp av rätten i den ort där svaranden har sitt hemvist. Detta innebär att det är domstolen i den ort där pappan har sitt hemvist som är behörig att pröva tvisten.

Med vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co Advokatbyrå

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online