fbpx

Hur kan jag förhindra att en familjemedlem ingår tvivelaktiga affärer på nätet?

Hej,

Hur kan jag förhindra att en familjemedlem ingår tvivelaktiga affärer på nätet eller gör utbetalningar till bedragare eller sol-och-vårare? Kan jag till exempel stänga av fibern som jag betalar för?

Hej och tack för din fråga,

Den som är över 18 år är myndig och har som huvudregel rättshandlingsförmåga.[1] Rättshandlingsförmåga innebär en förmåga att själv ombesörja sina rättsliga angelägenheter, såsom att ingå avtal eller att ge pengar till vem hen vill. Du kan alltså inte hindra någon som är över 18 år att agera över nätet, trots att du anser att hen ingår tvivelaktiga affärer.

Att inleda en relation med annan med syftet att lura denne på pengar kallas för sol-och-vårare eller romansbedrägeri. Detta agerande kan vara brottsligt om rekvisiten för bedrägeri uppfylls. Rekvisiten för bedrägeri innebär att någon förmår annan till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde.[2] Ett exempel är om gärningsmannen lurar brottsoffret att låna ut pengar på falska grunder. Det första som bör göras om man har blivit utsatt för en sol-och-vårare är att polisanmäla, och det är brottsoffret som ska polisanmäla i första hand.

Det främsta du kan göra är att prata med din anhörig om detta, så att hen kan se situationen utifrån någon annans perspektiv. Du kan också stänga av fibernätverket om du tror att det kommer att hjälpa, under förutsättning att det är ditt fibernätverk.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co.

[1] 9 kap. 1 § Föräldrabalken
[2] 9 kap. 1 § Brottsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas