fbpx
Umgänge

Hur kan jag göra för att skynda på bodelningen?

Hej,

Min exfru vill inte prata om bodelning på grund av att hon först vill ordna ett fast arbete. Det har redan gått 1,5 år och hon har ännu inte kunnat få ett fast jobb. Jag är trött på att inte få ett avslut efter skilsmässan. Kan jag göra någonting för att skynda på processen?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 9 kap. 4 § Äktenskapsbalken (ÄktB) skall bodelning med anledning av äktenskapsskillnad förrättas när äktenskapet har upplösts. Vidare ska varje makes tillgångar och skulder upptecknas sådana de var när talas väcktes, när talan om äktenskapsskillnad har väckts (9 kap. 7 § ÄktB)

En bodelningsförrättare får förordnas om det behövs för att få bouppteckningen till stånd enligt 17 kap. 5 § ÄktB. Enligt 17 kap. 1 § ÄktB räcker det med att ena parten ansöker om bodelningsförrättare för att en sådan ska utses. Respektive make är skyldig att uppge sina tillgångar och skulder och om en av parterna inte vill samarbeta finns det möjlighet för rätten att förelägga om och döma ut vite vilket är upp till bodelningsförrättaren som ska se till att detta sker. Den make som inte dyker upp kommer att pressas att hjälpa till i bodelningen genom att behöva betala vite om denne inte samarbetar.

Enligt 17 kap. 7 § 2 st. ÄktB ska kostnaderna för bodelningsförrättaren som huvudregel betalas av makarna med hälften vardera. Undantag från detta göra om exempelvis ena maken genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnader.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas