Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Hur kan jag kräva kunden på betalning?

Datum: 27/04/2023

Hej,

Jag är hantverkare med ett eget företag. Jag slutförde nyligen en platsbyggd bokhylla för en kund. Jag byggde en specialanpassad bokhylla enligt vårt skriftliga avtal. Nu har det uppstått en tvist mellan mig och kunden, där hon påstår att bokhyllan inte är av den förväntade kvaliteten och att jag inte slutfört arbetet enligt avtalet. Kunden säger att hon inte kommer betala priset som står i avtalet och hotar med att vidta rättsliga åtgärder om jag inte kommer göra om och göra rätt.  

Hur bör jag hantera denna situation? Kan jag föreslå en lösning som är rimlig för både mig kunden? Vilka är mina rättigheter och skyldigheter i denna situationen?

Hej och tack för din fråga,

Som hantverkare är det viktigt att ta kundens klagomål på allvar och försöka hitta en lösning som är rimlig för båda parter. Stämmer resultatet av arbetet inte överens med vad som avtalats kan kunden åberopa fel i varan.[1] Föreligger fel har kunden rätt att kräva vissa åtgärder för att felet ska åtgärdas och under tiden har kunden rätt att hålla inne sin betalning som motsvarar felet.[2]

Granska det skriftliga avtalet och undersök vad som är problemet med bokhyllan. Det finns olika kompromisser enligt lag som ni kan enas om, beroende på om felet anses bero på dig som näringsidkare eller på konsumenten. Om felet i varan anses bero på dig som näringsidkare har konsumenten rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning av köpet.[3] En bra start är därför att försöka åtgärda det kunden är missnöjd med genom exempelvis avhjälpande. Detta för att båda parter ska bli nöjda och kunna fullfölja avtalet så långt det är möjligt.

Har du däremot fullföljt dina skyldigheter enligt avtalet och kunden ändå inte betalar, kan du kräva betalning eller häva köpet.[4] Du kan kräva att kunden ska betala inom en tilläggstid och därefter häva köpet om betalning inte sker.[5] Om köpet hävs har du som näringsidkare dessutom rätt att kräva skadestånd för kostnader som du har haft för att ingå och fullgöra avtalet om du inte kan tillgodogöra dig kostnaderna på annat sätt. Skadeståndet kan dessutom omfatta förlust på grund av nedlagt arbete.[6]

Försök att komma överens med kunden om en lämplig lösning, och överväg att söka hjälp från en tredje part om ni inte kan enas. Du kan exempelvis ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få betalt om betalningsföreläggande och handräckning.[7]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i konsumenttvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co.

[1] 4 kap. 1 § Konsumentköplag (2022:260)
[2] 5 kap. 1–3 § KköpL
[3] 5 kap. 1 § KköpL
[4] 7 kap. 5 § KköpL
[5] 7 kap. 6 § KköpL
[6] 7 kap. 7 § KköpL
[7] 1–2 §§ Lag (1990:746) Kronofogdemyndigheten

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.