Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur kan jag säkra min del av arvet?

Hej!

Jag skulle vilja få råd om hur jag går tillväga den dag min far går bort då han äger 2 stycken gårdar med tillhörande skog och mark , och jag vet att mina 2 äldre bröder kommer att försöka lura till sig så mycket det går för egen vinning. Min äldsta bror har redan renoverat och flyttat in på den ena gården fast min far fortfarande äger den. Vad är det första steget jag ska ta då min far går bort för att få min lagliga rätt av arvet?

Hej och tack för din fråga,

Efter att någon dör skall en boutredning där den dödes tillgångar och skulder kartläggs och efter det skall en  bouppteckning upprättas. I bouppteckningen skall den dödas skulder och tillgångar antecknas såsom de var på dödsdagen, fastigheter och egendom med oklart värde skall värderas och nedtecknas. Samtliga dödsbodelägare, dvs. de som kommer att ärva från dödsboet skall kallas till sammanträde för att upprätta bouppteckningen. Vid sammanträdet kommer två förrättare att utses vars uppgift är att säkerställa att de uppgifter som lämnat om boet är korrekta.

Du har som bröstarvinge alltid rätt till din laglott, dvs. hälften av din arvslott, i ditt fall 1/6 av din pappas kvarlåtenskap. Din del säkras genom att bouppteckningen sker korrekt. Faktumet att din bror redan flyttat in en av gårdarna påverkar inte huruvida gården ska tas upp vid bouppteckningen eller ej.  För att svara på din fråga är ett första steg du kan ta att verka för att bouppteckning sker skyndsamt efter din fars bortgång, du kan också anlita juridisk biträde för att säkra att du får din lagliga rätt av arvet.

Du är välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med oss.

Med vänlig hälsning

Advokatbyrå Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online