Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Hur kan jag skilja mig från en australienare?

Datum: 07/01/2022

Hej,

Jag är gift sedan 20 år med en australisk kvinna och gifte mig i Australien. Vi gick isär för 15 år sedan och har i stort sett ingen kontakt. Jag vill ta ut skilsmässa men vet inte hur jag ska göra.

Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

För att ingå skilsmässa ska du kontakta tingsrätten för att begära en äktenskapsskilland då äktenskapet som huvudregel är giltigt i Sverige om det är giltigt i det land där äktenskapet ingicks.

När man som svensk gifter sig med någon utanför EU blir lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) tillämplig. Ett äktenskap som ingåtts utomlands ska även erkännas i Sverige, så länge det är giltigt i det land där äktenskapet ingicks.[1] Är äktenskapet att anse som giltigt kan man som svensk medborgare och bosatt i Sverige få ansökan om äktenskapsskillnad prövad i svensk domstol och enligt svensk lag.[2] Detta innebär att reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) blir aktuella.

Enligt svensk rätt krävs inte båda makarnas samtycke för att kunna skiljas utan den ena maken kan själv ansöka om skilsmässa hos tingsrätten. Om det endast är den ena maken som skriver under ansökan kan skilsmässan fastställas först efter 6 månaders betänketid.[3] Efter att 6 månader har gått måste den maken som vill skiljas inom 1 år framställa ett nytt yrkande om detta för att dom om skilsmässa ska kunna meddelas.[4] En annan bestämmelse i svensk rätt som kan bli aktuell när ett äktenskap varit kortvarigt är jämkningsregeln.[5] Denna innebär att en rikare make kan få behålla mer av sin egendom i en bodelning med hänsyn till hur kort tid äktenskapet varat.

För att ansöka om skilsmässa kan man alltså vända sig till sin kommuns tingsrätt för att skicka in en stämningsansökan.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 7 § IÄL.
[2] 3 kap. 2 och 4 §§ IÄL.
[3] 5 kap. 2 § ÄktB.
[4] 5 kap. 3 § ÄktB.
[5] 12 kap. 1 § ÄktB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.