Hur kan jag skilja mig från en australienare?

Hej,

Jag är gift sedan 20 år med en australisk kvinna och gifte mig i Australien. Vi gick isär för 15 år sedan och har i stort sett ingen kontakt. Jag vill ta ut skilsmässa men vet inte hur jag ska göra.

Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

För att ingå skilsmässa ska du kontakta tingsrätten för att begära en äktenskapsskilland då äktenskapet som huvudregel är giltigt i Sverige om det är giltigt i det land där äktenskapet ingicks.

När man som svensk gifter sig med någon utanför EU blir lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) tillämplig. Ett äktenskap som ingåtts utomlands ska även erkännas i Sverige, så länge det är giltigt i det land där äktenskapet ingicks.[1] Är äktenskapet att anse som giltigt kan man som svensk medborgare och bosatt i Sverige få ansökan om äktenskapsskillnad prövad i svensk domstol och enligt svensk lag.[2] Detta innebär att reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) blir aktuella.

Enligt svensk rätt krävs inte båda makarnas samtycke för att kunna skiljas utan den ena maken kan själv ansöka om skilsmässa hos tingsrätten. Om det endast är den ena maken som skriver under ansökan kan skilsmässan fastställas först efter 6 månaders betänketid.[3] Efter att 6 månader har gått måste den maken som vill skiljas inom 1 år framställa ett nytt yrkande om detta för att dom om skilsmässa ska kunna meddelas.[4] En annan bestämmelse i svensk rätt som kan bli aktuell när ett äktenskap varit kortvarigt är jämkningsregeln.[5] Denna innebär att en rikare make kan få behålla mer av sin egendom i en bodelning med hänsyn till hur kort tid äktenskapet varat.

För att ansöka om skilsmässa kan man alltså vända sig till sin kommuns tingsrätt för att skicka in en stämningsansökan.

En liknande fråga har tidigare besvarats här.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 7 § IÄL.
[2] 3 kap. 2 och 4 §§ IÄL.
[3] 5 kap. 2 § ÄktB.
[4] 5 kap. 3 § ÄktB.
[5] 12 kap. 1 § ÄktB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas