Vår son är placerad enligt LVU, hur får vi tillbaka honom?

Hej,

Vår son på 5 månader har omhändertagits enligt LVU. Omhändertagandet har fastställts av domstol men på felaktiga grunder. Hur kan vi få tillbaka vår son?

Hej och tack för din fråga,

Vård enligt LVU ska upphöra om det inte längre finns ett behov för insatsen.[1] Ett omhändertagande enligt LVU ska omprövas minst var sjätte månad.[2]

Föreligger det samtycke från vårdnadshavarna för frivilliga insatser kan detta påverka behovet av tvångsvård då vården kan fullgöras på frivillig väg. Vårdnadshavarna kan även göra en hemtagningsbegäran där man ansöker om att vården enligt LVU ska upphöra. Socialnämnden kommer att som första instans pröva begäran och om begäran inte bevilja kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten för vidare prövning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 21 § LVU.
[2] 13 § LVU.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas