Hur kan man avsluta frivilliga placering enligt SOL?

Hej,

Om min lillasyster är frivilligt placerad enligt socialtjänstelagen, och alla krav som ställts på min pappa är uppfyllda, hur går man tillväga för att få hem henne igen? Socialtjänsten vill inte hjälpa till.

Hej och tack för din fråga,

En vårdnadshavare kan när som helst tacka nej till den fortsatta placeringen eller föreslagna åtgärderna då dessa bygger på frivillighet. Bedömningen kan dock göras att barnet har ett vårdbehov som inte längre kan uppfyllas på frivillig basis. Socialnämnden kan då fatta beslut om att barnet ska placeras med tvång i enlighet med LVU varpå placering kommer fortsätta fram tills ett vårdbehov inte längre bedöms föreligga eller om beslutet upphävs genom dom.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas