Hur ansöker man som förälder om att få tillbaka vårdnaden om sitt barn?

Hej,

Om det har gjorts en vårdnadsöverflyttning till ett familjehem (placering enligt sol), hur kan man då som förälder ansöka om att få tillbaka vårdnaden?

Hej och tack för din fråga,

För att ansöka om att få tillbaka vårdnaden skickar man in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där familjehemmet är folkbokfört. I stämningsansökan skriver man bland annat vad man vill, dvs. att vårdnaden ska flyttas över, varför vårdnaden bör flyttas över och vilken bevisning man har för att vårdnaden ska flyttas över. Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist eller advokat i en sådan process.

När vårdnaden av ett barn flyttas över från en eller två föräldrar till familjehemmet, blir familjehemsföräldrarna särskilt förordnade vårdnadshavare.[1] En förälder som vill ha tillbaka vårdnaden kan väcka talan i domstol om att vårdnaden ska flyttas över till föräldern. Om båda föräldrarna vill ha vårdanden kan de var för sig eller tillsammans väcka talan. Det finns även en möjlighet för socialnämnden att väcka talan om att flytta vårdanden från de särskilt förordnade vårdnadshavarna till föräldern eller föräldrarna.[2]

Att väcka talan om att vårdanden ska flyttas över innebär att man skickar in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där de särskilt förordnade vårdnadshavarna har sin hemvist. De har sin hemvist på den ort där de var folkbokförda den 1 november föregående år.[3] Av stämningsansökan ska det framgå vad man vill att domstolen ska besluta, varför man vill att domstolen ska ta det beslutet och vilken bevisning man har som talar för att domstolen bör fatta det beslut som man vill. Det ska även framgå varför domstolen är behörig att pröva målet. Slutligen ska ansökan vara undertecknad.[4]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB).
[2] 6 kap. 10 § FB.
[3] 6 kap. 17 § andra stycket FB och 10 kap. 1 § rättegångsbalken (RB).
[4] 42 kap. 2 § RB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.