Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Hur kan min egendom bli min makas enskilda egendom?

Datum: 29/12/2021

Hej,

Vi har för avsikt att skriva ett äktenskapsförord som innebär att vid en bodelning ska all egendom vara min frus enskilda egendom. Vi står som gemensamma ägare 50/50 till två fastigheter. Måste jag ge mina delar av fastigheterna som gåva till henne för att de ska kunna vara enskild egendom vid en bodelning?

Hej och tack för din fråga!

För att din egendom ska kunna bli din frus enskilda egendom behöver du överlåta egendomen genom gåva. För att gåvan ska vara giltig behöver du skriva ett gåvobrev. För att en gåva av fastighet ska bli giltig finns det dessutom särskilda formkrav.

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller genom att någon av makarna avlider ska en bodelning göras. Enligt reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) ska all makarnas egendom delas lika vid bodelningen. [1] Det förutsätter dock att egendomen är giftorättsgods.[2] Egendom är som huvudregel giftorättsgods om den inte har blivit enskild egendom genom ett testamente, ett äktenskapsförord, en gåva med villkor eller ett förmånstagarförordnande.[3]  Om makarna har enskild egendom ska den egendomen alltså inte delas upp mellan dem i bodelningen.

Genom ett äktenskapsförord kan makarna dock bestämma att egendomen ska delas upp på ett annat sätt än vad som följer av lagen. Makarna kan bestämma att den ena makens giftorättsgods ska bli hens enskilda egendom, eller att den enskilda egendomen ska vara giftorättsgods. Det går däremot inte att bestämma genom ett äktenskapsförord att den ena makens giftorättsgods ska bli den andra makens enskilda egendom.[4]

Om makarna äger en fastighet och den fastigheten är giftorättsgods, kan de alltså inte bestämma att hela fastigheten ska vara den ena makens enskilda egendom. Det går däremot att bestämma att deras respektive del av fastigheten ska vara deras enskilda egendom, det vill säga att halva fastigheten är den ena makens enskilda egendom och den andra halvan är den andres enskilda egendom.

För att den ena makens egendom ska bli den andra makens enskilda egendom vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad behöver egendomen överlåtas genom en gåva.[5] För att gåvan mellan makarna ska vara giltig behöver ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet behöver även registreras hos Skatteverket för att gåvan ska vara giltigt.[6] När gåvan rör en fastighet finns det dessutom särskilda formkrav för gåvobrevet (JB).[7]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § ÄktB.
[2] 10 kap. 1 § ÄktB.
[3] 7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB.
[4] 7 kap. 3 § första stycket ÄktB.
[5] 7 kap. 2 § första stycket 1 p. ÄktB.
[6] 8 kap. 1 § första och andra stycket ÄktB.
[7] 4 kap. JB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.