fbpx

Hur kan min egendom bli min makas enskilda egendom?

Hej,

Vi har för avsikt att skriva ett äktenskapsförord som innebär att vid en bodelning ska all egendom vara min frus enskilda egendom. Vi står som gemensamma ägare 50/50 till två fastigheter. Måste jag ge mina delar av fastigheterna som gåva till henne för att de ska kunna vara enskild egendom vid en bodelning?

Hej och tack för din fråga!

För att din egendom ska kunna bli din frus enskilda egendom behöver du överlåta egendomen genom gåva. För att gåvan ska vara giltig behöver du skriva ett gåvobrev. För att en gåva av fastighet ska bli giltig finns det dessutom särskilda formkrav .

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller genom att någon av makarna avlider ska en bodelning göras. Enligt reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) ska all makarnas egendom delas lika vid bodelningen. [1] Det förutsätter dock att egendomen är giftorättsgods.[2] Egendom är som huvudregel giftorättsgods om den inte har blivit enskild egendom genom ett testamente, ett äktenskapsförord, en gåva med villkor eller ett förmånstagarförordnande.[3]  Om makarna har enskild egendom ska den egendomen alltså inte delas upp mellan dem i bodelningen.

Genom ett äktenskapsförord kan makarna dock bestämma att egendomen ska delas upp på ett annat sätt än vad som följer av lagen. Makarna kan bestämma att den ena makens giftorättsgods ska bli hens enskilda egendom, eller att den enskilda egendomen ska vara giftorättsgods. Det går däremot inte att bestämma genom ett äktenskapsförord att den ena makens giftorättsgods ska bli den andra makens enskilda egendom.[4]

Om makarna äger en fastighet och den fastigheten är giftorättsgods, kan de alltså inte bestämma att hela fastigheten ska vara den ena makens enskilda egendom. Det går däremot att bestämma att deras respektive del av fastigheten ska vara deras enskilda egendom, det vill säga att halva fastigheten är den ena makens enskilda egendom och den andra halvan är den andres enskilda egendom.

För att den ena makens egendom ska bli den andra makens enskilda egendom vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad behöver egendomen överlåtas genom en gåva.[5] För att gåvan mellan makarna ska vara giltig behöver ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet behöver även registreras hos Skatteverket för att gåvan ska vara giltigt.[6] När gåvan rör en fastighet finns det dessutom särskilda formkrav för gåvobrevet (JB).[7] Du kan läsa mer om gåvobrev och vilka formkrav som gäller för gåva mellan makar och gåva av fastighet här.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § ÄktB.
[2] 10 kap. 1 § ÄktB.
[3] 7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB.
[4] 7 kap. 3 § första stycket ÄktB.
[5] 7 kap. 2 § första stycket 1 p. ÄktB.
[6] 8 kap. 1 § första och andra stycket ÄktB.
[7] 4 kap. JB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas