fbpx

Hur kan vi göra för att vi ska ärva varandra när vi inte är gifta?

Hej,

Jag och min dåvarande hustru skrev ett äktenskapsförord under vårt äktenskap. Vi skilde oss, men ska nu gifta oss igen med varandra. Just nu bor vi inte tillsammans, men vi har köpt en gård tillsammans dit vi ska flytta. Vi är inte sambor ännu, men vi vill ändå upprätta någon form av avtal så att vi ärver varandra om någon av oss går bort. Om vi ärver varandra blir det lättare att klara det ekonomiska när man ska lösa ut den andres barn.

Gäller fortfarande det äktenskapsförord som vi skrev när vi var gifta? Hur ska vi göra för att ärva varandra när vi inte är gifta?

Hej och tack för din fråga,

Det äktenskapsförord som ni skrev när ni var gifta gäller inte längre. Om ni vill ha ett äktenskapsförord för ert andra äktenskap behöver ni alltså skriva ett nytt inför att ni gifter er igen. När ni är gifta ärver ni varandra. Har ni särkullbarn har de dock rätt att få ut sin arvslott direkt. Om ni vill ärva varandra när ni inte är gifta behöver ni skriva ett testamente.

När ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall ska en bodelning göras.[1] Det innebär att makarnas egendom ska delas upp mellan dem. Den egendom som ska delas upp mellan makarna är den som utgör giftorättsgods, vilket som huvudregel är all egendom.[2] Genom ett äktenskapsförord kan makarnas egendom dock göras till enskild egendom, vilket inte tas med i bodelningen.[3] Äktenskapsförordet bestämmer därmed vilken egendom som ska vara med vid bodelningen, oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller dödsfall. Om två makar upprättar ett äktenskapsförord där exempelvis fritidsbostaden ska vara den ena makens enskilda egendom, innebär det alltså att fritidsbostaden inte ska delas upp mellan dem vid bodelningen.

Beroende på när äktenskapsförordet upprättas kan det antingen gälla från det att äktenskapet ingås eller från och med att det har registrerats hos Skatteverket.[4]

Makar ärver enligt lag varandra.[5] Om makarna har särkullbarn, det vill säga barn som inte är gemensamma så kan det påverka makarnas arvsrätt. Ett särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt, men kan också avstå från detta till förmån för den efterlevande maken. Om särkullbarnet avstår från sin arvslott ska hen dock få ta del av den när den efterlevande maken har avlidit.[6] Den efterlevande maken har dock alltid rätt att ärva en viss summa. Hur stor den summan är beror på prisbasbeloppet.[7]

För att frångå arvsordningen som gäller enligt lag behöver man upprätta ett testamente. Ett testamente kan dock också påverkas av särkullbarnens arvsrätt. Om exempelvis två sambor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till varandra, ska den efterlevande sambon få all den egendom som enligt bodelningen är den avlidna sambons egendom. Om den avlidne hade särkullbarn har barnet dock möjlighet att begära att få ut sin laglott.[8] Laglotten utgör halva arvslotten, vilket alltså är hälften av vad särkullbarnet hade ärvt av sin förälder om det inte fanns ett testamente.[9] Även om sambor testamenterar till varandra kan särkullbarn alltså begära att få ut en del av sin förälders kvarlåtenskap.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB).
[2] 7 kap. 1 § ÄktB.
[3] 7 kap. 2 § ÄktB.
[4] 7 kap. 3 § ÄktB.
[5] 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).
[6] 3 kap. 1 § första stycket och 9 § ÄB.
[7] 3 kap. 1 § andra stycket ÄB.
[8] 7 kap. 3 § ÄB.
[9] 7 kap. 1 § ÄB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas