Hur kan vi hjälpa henne att få vård enligt LVU?

Hej,

Vi har en 15-årig tjej som är familjehemsplacerad enligt SOL hos oss. Mamman är dömd till ett års fängelse för misshandel av sina tre barn. Tjejen som vi har vill ha ett LVU på sig för att mamman hela tiden ställer till det för henne och t.ex. inte vill ge henne ett pass så att hon ska kunna följa med oss på semestrar. Hon är ständigt orolig för vad mamman ska ställa till med härnäst, har mardrömmar om henne och ser inte själv att hon kommer vilja ha någon kontakt med mamman i framtiden. Det bör också nämnas att min fru är släkt med mamman, så vi har gemensam familj utomlands som tjejen vill åka och hälsa på. Detta är dock omöjligt eftersom mamman inte hjälper till med pass.

Är det möjligt att på något sätt få till ett LVU? Är det möjligt att få pass utan mammans påskrift?

Hej,

För att kunna ansöka om pass måste i normalfallet vårdnadshavare lämna sitt samtycke. Om vårdnadshavaren motsätter sig att pass utfärdas för barnet kan pass utfärdas i särpräglade fall. Sådana särpräglade kan vara att en av två vårdnadshavare misstycker till att pass utfärdas.

För att besluta om LVU krävs att vårdnadshavaren på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Alla som har kontakt med en underårig har rätt att lämna en orosanmälan till kommunens socialtjänst om man misstänker att ett barn vanvårdas. Då är socialtjänsten skyldiga att utreda förhållandena och kan yrka att domstolen beslutar om LVU.

Läs mer om LVU här.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas