Hur kan vi säkra våra tillgångar?

Hej,

Vi är ett gift par utan gemensamma barn men vi har båda vuxna barn från tidigare förhållanden. Det enda vi äger gemensamt är huset som vi köpt tillsammans. Hur gör vi för att skydda våra tillgångar vid ett eventuellt dödsfall eller vid en skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

Dödsfall och äktenskapsskillnad aktualiserar två olika delar av lagstiftningen och det krävs därav två separata lösningar för att reglera egendomsförhållandena inför dessa händelser.

Under ett äktenskap förfogar makarna själva över sin egen egendom. För att detta skall förbli fallet även vid en skilsmässa krävs att makarna upprättar ett äktenskapsförord i vilket det anges vilken egendom som är respektive makes och att denna egendom skall förbli den makens enskilda egendom även efter en äktenskapsskillnad. Mer om hur ett äktenskapsförord upprättas och tillämpas går att läsa i 7 kap. Äktenskapsbalken.

I det fall den ene av makarna skulle avlida regleras arvsföljden i Ärvdabalken. I ett fall då makarna inte har några gemensamma barn är det den avlidne makens barn som skall ärva sin förälder, 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Den efterlevande maken har dock alltid rätt att vid bodelningen efter dödsfallet få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp, 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Makarna kan även skriva testamente till förmån för varandra men det ska då understrykas att barnen har rätt att få ut sin laglott efter sin förälder.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas