fbpx

Hur kan vi skydda vår son från hans biologiska pappa?

Hej,

Min flickvän fick ett samtal från en advokat som påstod att vi har undanhållit vår son från hans biologiska pappa. Detta påstående stämmer absolut inte då hans pappa inte har hört av sig på över 2 år. Vi vill givetvis det som är bäst för vår son men i detta fall är kanske det bästa försvaret att attackera. Pappan är en oansvarig och själviskt person som gör saker som inte är bra för sonen. Min tjej har ensam vårdnad om sonen. Vad kan vi göra för att skydda sonen från pappan?

Hej och tack för din fråga,

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras med utgångspunkt i 6 kap. Föräldrabalken. Av 6 kap. 11 § FB framgår att det är vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Av paragrafen framgår att hänsyn skall tas till barnets egna synpunkter och önskemål i takt med att barnet utvecklas och blir äldre. Barn som bor tillsammans med bara den ena föräldern har rätt till umgänge med den andra föräldern, detta framgår av 6 kap. 15 § FB. Det framgår även att ansvaret att tillgodose detta behov ligger gemensamt på båda föräldrarna. Om inte särskilda skäl skulle tala mot det är vårdnadshavaren skyldig att lämna sådana uppgifter om barnet som kan främja umgänget med den andra föräldern.

Hur umgänget med den andra föräldern skall se ut kan bestämmas genom att föräldrarna kommer överens och avtalar om saken alternativt kan umgänget bestämmas av en domstol, 6 kap. 15a § FB. När en domstol beslutar i denna typ av ärenden skall beslutet fattas främst mot bakgrund av vad som bedöms vara barnets bästa, 6 kap. 2a § FB. Denna bedömning ser olika ut i varje enskilt fall men barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna väger ofta tungt om ingen konkret hotbild finns som talar emot att tillåta umgänge med den andra föräldern. Det finns dock en möjlighet för rätten att besluta att umgänget skall ske med umgängesstöd vilket innebär att en utomstående person medverkar vid umgänget, 6 kap. 15c § FB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas