Hur kan vi skydda vår son från hans biologiska pappa?

Hej,

Min flickvän fick ett samtal från en advokat som påstod att vi har undanhållit vår son från hans biologiska pappa. Detta påstående stämmer absolut inte då hans pappa inte har hört av sig på över 2 år. Vi vill givetvis det som är bäst för vår son men i detta fall är kanske det bästa försvaret att attackera. Pappan är en oansvarig och självisk person som gör saker som inte är bra för sonen. Min tjej har ensam vårdnad om sonen. Vad kan vi göra för att skydda sonen från pappan?

Hej och tack för din fråga,

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras med utgångspunkt i 6 kap. Föräldrabalken. Av 6 kap. 11 § FB framgår att det är vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Av paragrafen framgår att hänsyn skall tas till barnets egna synpunkter och önskemål i takt med att barnet utvecklas och blir äldre. Barn som bor tillsammans med bara den ena föräldern har rätt till umgänge med den andra föräldern, detta framgår av 6 kap. 15 § FB. Det framgår även att ansvaret att tillgodose detta behov ligger gemensamt på båda föräldrarna. Om inte särskilda skäl skulle tala mot det är vårdnadshavaren skyldig att lämna sådana uppgifter om barnet som kan främja umgänget med den andra föräldern.

Hur umgänget med den andra föräldern skall se ut kan bestämmas genom att föräldrarna kommer överens och avtalar om saken alternativt kan umgänget bestämmas av en domstol, 6 kap. 15a § FB. När en domstol beslutar i denna typ av ärenden skall beslutet fattas främst mot bakgrund av vad som bedöms vara barnets bästa, 6 kap. 2a § FB. Denna bedömning ser olika ut i varje enskilt fall men barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna väger ofta tungt om ingen konkret hotbild finns som talar emot att tillåta umgänge med den andra föräldern. Det finns dock en möjlighet för rätten att besluta att umgänget skall ske med umgängesstöd vilket innebär att en utomstående person medverkar vid umgänget, 6 kap. 15c § FB.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.