Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur kommer barnets vilja fram i en vårdnadstvist?

Hej,

Jag är mamma till en tioårig pojke som mot sin vilja tvingats bo med sin pappa. Pappan har vid flera tillfällen gjort sig skyldig till övergrepp mot barnet samt egenmäktighet med barn där en verkställighet genomfördes. Socialtjänsten har intagit en uppenbar subjektiv inställning och utdömt mig som förälder utan grund. Jag anser att detta är förtal och vårdnaden borde ändras å det snaraste då barnet mår psykiskt dåligt i sin nuvarande situation. Jag har redan stämt i Tingsrätten, men undrar hur mycket bevis jag egentligen måste ha, förutom barnets ständiga längtan hem till sin mamma samt rädslan för sin pappa. Tacksam för svar!

Med vänliga hälsningar

Hej och tack för din fråga!

Vid tvist om vårdnad, boende och umgänge ska barnets vilja tillmätas betydelse med beaktande av barnets ålder och mognad.

Bestämmelsen om att barnets vilja ska beaktas innebär att domstolen måste se till att barnet har haft möjlighet att avge sin inställning, till exempel genom att höras av familjerätten under vårdnadsutredningen. Barnet får enligt föräldrabalken också höras inför rätten om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av förhöret. Det är givetvis svårt att förutse hur ett förhör i rätten kan påverka ett barn och därför tillämpas denna bestämmelse mycket restriktivt.

Även om barnets vilja bör tillmätas stor betydelse i vårdnadsprocessen, kan det vara svårt för ett barn att förstå vad som är bäst för honom eller henne. Ju yngre barnet är desto svårare är det. Domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i målet. Domstolen tar därför hänsyn till både barnets vilja och vad som i övrigt har framkommit under målets handläggning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online