Hur kommer barnets vilja fram i en vårdnadstvist?

Hej,

Jag är mamma till en tioårig pojke som mot sin vilja tvingas bo med sin pappa. Pappan har vid flera tillfällen gjort sig skyldig till övergrepp mot barnet samt egenmäktighet med barn där en verkställighet genomfördes. Socialtjänsten har intagit en uppenbar subjektiv inställning och utdömt mig som förälder utan grund. Jag anser att detta är förtal och vårdnaden borde ändras å det snaraste då barnet mår psykiskt dåligt i sin nuvarande situation. Jag har redan stämt i Tingsrätten, men undrar hur mycket bevis jag egentligen måste ha, förutom barnets ständiga längtan hem till sin mamma samt rädslan för sin pappa. Tacksam för svar!

Hej och tack för din fråga,

Vid tvist om vårdnad, boende och umgänge ska barnets vilja tillmätas betydelse med beaktande av barnets ålder och mognad.

Bestämmelsen om att barnets vilja ska beaktas innebär att domstolen måste se till att barnet har haft möjlighet att avge sin inställning, till exempel genom att höras av familjerätten under vårdnadsutredningen. Barnet får enligt föräldrabalken också höras inför rätten om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av förhöret. Det är givetvis svårt att förutse hur ett förhör i rätten kan påverka ett barn och därför tillämpas denna bestämmelse mycket restriktivt.

Även om barnets vilja bör tillmätas stor betydelse i vårdnadsprocessen, kan det vara svårt för ett barn att förstå vad som är bäst för honom eller henne. Ju yngre barnet är desto svårare är det. Domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i målet. Domstolen tar därför hänsyn till både barnets vilja och vad som i övrigt har framkommit under målets handläggning.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.