Hur kräver jag underhållsbidrag och hur mycket ska min exman betala?

Hej,

jag vill kräva underhållsbidrag för mina barn och till mig av min exman. Min man och jag var gifta i mer än 20 år.

Är det sant att om han har god ekonomi ska han betala standardtillägg? Min exman har två firmor och han gör en del avdrag för boendekostnader med mera. Han tar ut lite lön för att slippa betala underhåll. Hur ska hans ekonomi beräknas och hur gör jag för att kunna kräva underhåll för mig och barnen? Jag har ensam vårdnad och barnen träffar inte honom.

Hej och tack för din fråga,

Föräldrars underhållsskyldighet bestäms med utgångspunkt i barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Respektive förälder svarar för underhållet efter sin förmåga (7 kap. 1 § Föräldrabalken).

Underhållsbidraget ska främst tillgodose barnets behov av grundförsörjning. Barnet kan även ha rätt till en högre standard, om föräldrarnas ekonomiska situation föranleder det.

Föräldrarnas ekonomiska förmåga bestäms i regel utifrån föräldrarnas faktiska ekonomiska förhållanden. Underhållsskyldigheten kan i vissa fall bestämmas utifrån förälderns verkliga förvärvsförmåga, i fall föräldern utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomster som gör det möjligt för denne att bidra till underhållet (NJA 1992 s. 550). Om en egenföretagare redovisar låg inkomst under lång tid kan det, enligt Försäkringskassan, vara rimligt att göra en skälighetsbedömning av egenföretagarens inkomst jämfört med inkomster på den öppna marknaden.

Underhållsbidrag kan regleras genom avtal eller dom (7 kap. 2 § Föräldrabalken). Kommer föräldrarna inte överens kan boendeföräldern även ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

Vad gäller underhåll till exmake kan sägas att huvudregeln enligt Äktenskapsbalken 6 kap. 7 §  är att makarna efter en skilsmässa svarar för sin egen försörjning. Från denna regel kan göras undantag om till exempel en make behöver bidrag till sin försörjning under en övergångsperiod. Dessa undantag tillämpas restriktivt.

Vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas