Hur lång är preskriptionstiden vid fusk på högskoleprovet?

Hej,

Jag gjorde högskoleprovet hösten 2016 och fick ett bra resultat. I oktober 2018 fick jag ett brev från UHR om att jag hade fuskat. Jag har varit orolig sedan dess och går här i min ovisshet. Jag undrar om det här är preskriberat så att en åklagare inte kan väcka åtal eller om det anses som ett grovt brott som har en annan preskriptionstid?

Hej och tack för din fråga,

En person som fuskat på högskoleprovet begår brottet osann försäkran, 15 kap. 10 § Brottsbalken. För detta brott kan utdömas böter eller fängelse i högst sex månader. Preskriptionstider återfinns i 35 kap. Brottsbalken. I kapitlets 1 § framgår att en person som inte häktats eller åtalats inom två år efter det att brottet begåtts inte kan dömas om brottet inte kan ge svårare straff än fängelse i ett år. En person som misstänks för fusk vid ett högskoleprov kan därmed inte åtalas om mer än två år förflutit sedan provdatumet.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas