fbpx

Hur lång tid har en bodelningsförättare på sig att genomföra sitt uppdrag?

Hej!

Hur lång tid tar det för en bodelningsförättare att sköta sitt då det inte har varit någon överklagan till hovrätt? Hur lång tid skulle det ta innan jag får min del?! Här pratar vi om sambolagen.

Hej och tack för din fråga,

Lagen ställer inte upp någon generell tidsram över hur lång tid en bodelningsförättare har på sig för att genomföra ett uppdrag, utan hur lång tid som behövs varierar från fall till fall. Parternas samarbetsvilja med varandra, tillgänglig dokumentation över parternas egendom, samt parternas medverkan med uppgifter till bouppteckningen är bara några av de faktorer som kan påverka uppdragets längd.

Är den förordnade bodelningsförättaren en advokat, eller en jurist från en advokatbyrå, har bodelningsförättaren att förhålla sig till Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Enligt dessa regler måste en advokat utföra sitt uppdrag med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet. Advokaten har här ett ansvar för att klienten inte förorsakas onödiga kostnader.

Om man som klient är missnöjd med den förordnade bodelningsförättaren, kan man vända sig till domstolen och ansöka om att denne ska entledigas (dvs befrias från sitt uppdrag). En bodelningsförättare får entledigas om denne inte längre kan anses lämplig för sitt uppdrag, eller parterna gemensamt anser att bodelningsförättare inte längre behövs i deras ärende.

Hälsningar
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas