fbpx

Hur lång tid tar det att få en dom för rattfylleri och vilket straff kan jag förvänta mig?

Hej,

Jag har åkt fast för rattfylleri med 1.4 promille i blodet. Jag har nu fått byta arbete och ångrar mig grovt. Som tur väl är blev ingen skadad i händelsen. Det har gått 6 veckor sedan händelsen utan att jag hört något från domstolen. Hur lång tid efter att man kört rattfull tar det innan man får veta dom? Och vad kan jag förvänta mig för typ av straff? Jag är aldrig tidigare straffad och är ensamstående mamma till en minderårig dotter. Både dotter och arbete skulle ta skada av ett fängelsestraff.

Hej och tack för din fråga,

Reglerna om brottet rattfylleri finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). Om någon framför ett fordon och mäter 0.2 promille alkohol i blodet (eller 0,10 mg/l i utandningsluften) kan de dömas för rattfylleri.[1] Straffet för rattfylleri är dagsböter eller högst 6 månaders fängelse. Om föraren mäter minst 1.0 promille alkohol i blodet (eller 0,50 mg/l i utandningsluften) kan den dömas för grovt rattfylleri.[2] Vid bedömningen om brottet är grovt skall även beaktas om föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Brottsrubriceringen kan alltså bli grovt rattfylleri även om man inte mäter över promillehalten, om man till exempel orsakat en trafikolycka. För grovt rattfylleri är straffet fängelse i högst 2 år. Normalt återkallas även ens körkort vid båda brotten.

Grovt rattfylleri är ett så kallat artbrott, vilket innebär att det ses som extra samhällsfarligt och därför i regel ska leda till fängelse.[3] För att fängelse inte ska utgå krävs att det föreligger särskilda skäl. Sådana skäl kan till exempel vara att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft varit förhållandevis låg och att brottet inte orsakat någon större trafikfara. Vid bedömningen av valet av påföljd ska domstolen också beakta om det finns omständigheter hänförliga till den enskildes förhållanden som talar mot ett frihetsstraff. Här kan domstolen möjligtvis ta hänsyn till det faktum att du tidigare är ostraffad samt att ditt barn är beroende av dig som vårdnadshavare. Det kan då istället bli aktuellt med skyddstillsyn eller villkorlig dom och samhällstjänst som straff. Det är dock svårt att veta hur tingsrätten kommer döma i just ditt fall och det går inte att bortse ifrån att brottet du begått innebär en risk att dömas till fängelse.

När brott begåtts inleder polis och åklagare först en förundersökning och när denna är klar väcker åklagaren åtal.[4] Det kan ta olika lång tid från det att man ertappas för brott till att domen är klar. Tidsåtgången beror på hur mycket polis, åklagare och tingsrätt har att göra. Du kommer bli kallad av tingsrätten när det är dags för huvudförhandling. Dom meddelas efter en viss tids överläggande av domstolen, oftast inom 2 veckor från huvudförhandlingen.[5] När dom meddelats har man 3 veckor på sig att överklaga beslutet, annars vinner domen laga kraft.[6]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 § Trafikbrottslagen
[2] 4 a § Trafikbrottslagen
[3] 30 kap. 4 § 2 st. Brottsbalken
[4] 23 kap. 1 § Rättegångsbalken samt 20 kap. 2 § Rättegångsbalken
[5] 30 kap. 7 § Rättegångsbalken
[6] 51 kap. 1 § Rättegångsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas