Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Hur lång tid tar det att få en dom för rattfylleri och vilket straff kan jag förvänta mig?

Datum: 04/11/2022

Hej,

Jag har åkt fast för rattfylleri med 1.4 promille i blodet. Jag har nu fått byta arbete och ångrar mig grovt. Som tur väl är blev ingen skadad i händelsen. Det har gått 6 veckor sedan händelsen utan att jag hört något från domstolen. Hur lång tid efter att man kört rattfull tar det innan man får veta dom? Och vad kan jag förvänta mig för typ av straff?

Jag är aldrig tidigare straffad och är ensamstående mamma till en minderårig dotter. Både dotter och arbete skulle ta skada av ett fängelsestraff.

Hej och tack för din fråga,

En liknande fråga har tidigare besvarats här.

Reglerna om brottet rattfylleri finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). Om någon som framför ett fordon och mäter 0.2 promille alkohol i blodet (eller 0,10 mg/l i utandningsluften) döms för rattfylleri.[1] Straffet för rattfylleri är dagsböter eller högst 6 månaders fängelse. Om någon framför ett fordon döms för grovt rattfylleri om man mäter minst 1.0 promille alkohol i blodet (eller 0,50 mg/l i utandningsluften).[2] Vid bedömningen av om brottet är grovt ska även beaktas om föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Brottsrubriceringen kan alltså bli grovt rattfylleri även om man inte mäter över promillehalten om man t.ex. orsakat en trafikolycka. För grovt rattfylleri är straffet fängelse i högst 2 år. Normalt återkallas även ens körkort vid båda brotten.

Grovt rattfylleri är ett s.k. artbrott som är att se som extra samhällsfarligt och som därför i regel ska leda till fängelse.[3] För att fängelse inte ska utgå krävs att det föreligger särskilda skäl. Sådana skäl kan t.ex. vara att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft varit förhållandevis låg och att brottet inte orsakat någon större trafikfara. Vid bedömningen av valet av påföljd ska domstolen också beakta om det finns omständigheter hänförliga till den enskildes förhållanden som talar mot ett frihetsstraff. Här kan domstolen möjligtvis ta hänsyn till det faktum att du tidigare är ostraffad samt att ditt barn är beroende av dig som vårdnadshavare. Det kan då istället bli aktuellt med skyddstillsyn eller villkorlig dom och samhällstjänst som straff. Det är dock svårt för oss att veta hur tingsrätten kommer döma i just ditt fall och det går inte att bortse ifrån att brottet du begått innebär en risk att dömas till fängelse.

När brott begåtts inleder polis och åklagare först en förundersökning och när denna är klar väcker åklagaren åtal.[4] Det kan ta olika lång tid från det att man ertappas för brott till att domen är klar. Tidsåtgången beror på hur mycket polis, åklagare och tingsrätt har att göra. Du kommer bli kallad av tingsrätten när det är dags för huvudförhandling. Dom meddelas efter en viss tids överläggande av domstolen, oftast inom 2 veckor.[5] När dom meddelats har man 3 veckor på sig att överklaga beslutet annars vinner domen laga kraft.[6]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 4 § Trafikbrottslagen.
[2] 4 a § Trafikbrottslagen.
[3] 30 kap. 4 § 2 st. BrB.
[4] 23 kap. 1 § RB samt 20 kap. 2 § RB
[5] 30 kap. 7 § RB.
[6] 51 kap. 1 § RB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.