Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Till alla frågor Ställ en fråga

Hur länge gäller ett samboavtal?

Fortsätter ett upprättat samboavtal att gälla även när man flyttar till en ny bostad tillsammans?

Hej och tack för din fråga,

Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för ett samboavtals giltighet. Ett samboavtals giltighet är heller inte generellt beroende av att ni bor kvar i den bostaden ni bodde i då samboavtalet upprättades, utan gäller även efter flytt såvida inte ert samboavtal specifikt anger något annat. Exempel på när ett samboavtal inte skulle omfatta en ny bostad är om det specifikt framgår av samboavtalet att samboavtalet endast avser en viss angiven adress.

Läs mer om samboavtal här.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online »