Tillbaka Ställ en fråga

Hur länge gäller ett samboavtal?

Fortsätter ett upprättat samboavtal att gälla även när man flyttar till en ny bostad tillsammans?

Hej och tack för din fråga,

Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för ett samboavtals giltighet. Ett samboavtals giltighet är heller inte generellt beroende av att ni bor kvar i den bostaden ni bodde i då samboavtalet upprättades, utan gäller även efter flytt såvida inte ert samboavtal specifikt anger något annat. Exempel på när ett samboavtal inte skulle omfatta en ny bostad är om det specifikt framgår av samboavtalet att samboavtalet endast avser en viss angiven adress.

Läs mer om samboavtal här.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888