Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Till alla frågor Ställ en fråga

Hur länge kan den part som ej tilldelats bostaden bo kvar efter bodelning?

Efter en bodelning där ena parten behåller det gemensamma boendet medan den andra parten blir kompenserad för boendet, vad händer om den andre inte söker en ny bostad utan bara bor kvar? Hur länge kan den part som blivit kompenserad fortfarande bo kvar?

Hej och tack för din fråga,

Efter en klar och genomförd bodelning, har den part som ej tilldelats den gemensamma bostaden inte någon rätt att bo kvar.

Har ni ett bodelningsavtal där det tydligt framgår att ni avtalat om att du ska få behålla den gemensamma bostaden, kan du vända dig till Kronofogden och begära handräckning. Kronofogden kommer då se till att din före detta partner flyttar.

Har ni istället genomfört er bodelning med hjälp av bodelningsförrättare och du har blivit berättigad den gemensamma bostaden genom dom, kan du vända dig till Kronofogden med en begäran om verkställighet av denna dom. Kronofogden kommer i sådana fall hjälpa dig att få din före detta partner att flytta ut.

Skulle du varken ha ett bodelningsavtal eller en dom att åberopa och din före detta partner vägrar att skriva under ett bodelningsavtal, kan du ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare för att få en bodelning fastslaget i dom. I samband med detta kan du även ansöka om kvarsittanderätt i syfte att själv få bo kvar i bostaden till dess att tingsrätten fattar sitt beslut.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online