Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur länge kan man ha ensam vårdnad om ett barn?

Hej,

Om man får ensam vårdnad över sina barn, hur länge har man det då?

Hej och tack för din fråga,

Om en förälder har ensam vårdnad över barnen, kan vårdnaden endast ändras genom dom eller avtal.

Står barnet under vårdnad av endast en förälder, kan den andra föräldern begära gemensam vårdnad och få den förordnad av domstol. Den rättsliga bedömningen av vårdnadsfrågor sker utifrån vad som anses vara barnets bästa. Är båda föräldrarna överens att vårdnaden ska utövas gemensamt kan de ingå ett avtal om vårdnaden. För att ett sådant avtal ska vara verkställbart krävs det att socialnämnden har godkänt avtalet.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online