Hur länge kan man ha ensam vårdnad om ett barn?

Hej,

Om man får ensam vårdnad över sina barn, hur länge har man det då?

Hej och tack för din fråga,

Om en förälder har ensam vårdnad över barnen, kan vårdnaden endast ändras genom dom eller avtal.

Står barnet under vårdnad av endast en förälder, kan den andra föräldern begära gemensam vårdnad och få den förordnad av domstol. Den rättsliga bedömningen av vårdnadsfrågor sker utifrån vad som anses vara barnets bästa. Är båda föräldrarna överens att vårdnaden ska utövas gemensamt kan de ingå ett avtal om vårdnaden. För att ett sådant avtal ska vara verkställbart krävs det att socialnämnden har godkänt avtalet.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.