Hur länge ska man ha varit gift för att huset ska delas 50/50 vid skilsmässa?

Hej,

Hur lång tid behöver man ha varit gift för att huset ska delas 50/50 vid skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

Vid skilsmässa görs ofta en bodelning. [1] I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods vilket är all egendom som inte är enskild egendom. [2] Egendom kan göras till enskild egendom till exempel genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom ett villkor i ett testamente eller gåvobrev om att egendomen ska vara enskild. [3]

Huvudregeln är att värdet av giftorättsgodset, efter avdrag för eventuella skulder, delas lika mellan makarna. [4]

Det finns dock en möjlighet till jämkning vid bodelning om det är oskäligt att en make ska lämna egendom till den andra maken. [5] Jämkning kan till exempel bli aktuellt vid ett kortvarigt äktenskap, vilket brukar avse äktenskap under 5 år. Jämkning kan resultera i att den ena maken får behålla mer av sitt giftorättsgods men kan aldrig medföra att en make får mer än häften av den andra makens egendom.

Sammanfattningsvis finns det ingen tidsgräns för att huset ska delas 50/50.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1 § ÄktB
[3] 7 kap. 2 § ÄktB
[4] 11 kap. 3 § ÄktB
[5] 12 kap. 1 § ÄktB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.