Hur långt ifrån varandra bör föräldrar med gemensam vårdnad över sitt barn bo?

Hej,

Jag och barnets mamma har separerat. Vi kommer inte överens om hennes flytt med barnet då mamman vill flytta 14 mil bort från mig. För min del skulle umgänget bli sämre. Hur långt bör det vara mellan föräldrar som har gemensam vårdnad över sitt barn och vad händer om vi inte kommer överens?

Hej och tack för din fråga,

Som jag har förstått det vill du veta dina rättigheter som förälder när du har gemensam vårdnad med barnets andra förälder.

Det är ni som vårdnadshavare som tillsammans ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.[1] Den ena vårdnadshavaren får som huvudregel inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. Om barnets mamma tar beslutet att flytta långt bort kan det vara ett beslut av ingripande karaktär för barnet och ett sådant beslut ska ni som vårdnadshavare ta gemensamt. Det finns ingen gräns på hur många mil en förälder får flytta, men om barnet ska flytta med och om ni har gemensam vårdnad är alltså huvudregeln att du måste samtycka till flytten.

Det bästa är alltid att föräldrarna gemensamt kommer överens om en lösning. Går inte det kan ni i första hand ta hjälp av socialnämnden i form av samarbetssamtal.[2] Det finns möjlighet att träffa avtal om boende, vårdnad eller umgänge med hjälp av socialnämnden.[3] Ett sista alternativ är att väcka talan i domstol, och då kan rätten fatta beslut om vårdnaden och umgänget. Vid sådana beslut är barnets bästa alltid avgörande.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 13 § FB
[2] 6 kap. 18 § FB
[3] 6 kap. 17 a § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.