Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Hur långtgående är en fastighetsköpares undersökningsplikt?

Datum: 01/06/2020

Hej,

Jag ska köpa ett hus. Jag känner mig ovetandes om hur mycket jag måste undersöka huset. Kan det krävas att jag tar in en besiktningsman för att jag ska kunna göra gällande fel? Min vän som är jurist menar att undersökningsplikten kan “växa” i vissa situationer. Vad innebär det

Hej och tack för din fråga,

En köpare får inte åberopa ett fel som han eller hon borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet.[1]

Genom undersökningsplikten justeras ansvaret för säljaren på så vis att köparen får bära bördan av brister som är upptäckbara. Undersökningsplikten kan på detta sätt fungera som ett verktyg för att avgöra om säljaren kan göras ansvarig eller inte.

Det ställs stora krav på undersökningsplikten för köparen. Det kan i vissa fall krävas att man tar in en besiktningsman men vanligtvis krävs det en okulärbesiktning. Det kan krävas att man tar sig in i områden där man endast kan krypa in i, till exempel vinden etc.

Föreligger det vissa indikationer på att det kan finnas något fel på fastigheten utökas undersökningsplikten ytterligare för köparen. Om till exempel byggnadens ålder och skick ger vissa iakttagbara varningssignaler kan det medföra att köparen måste gå längre i sin undersökning än vad som annars varit erforderligt.

En köpare behöver dock inte undersöka fastigheten i sådana delar som omfattas av en utfästelse, till exempel om en säljare i samband med försäljningen har utgett en viss garanti. Vidare kan undersökningsplikt förmildras på grund av uppgifter om fastigheten som säljaren har lämnat.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 19 § 2 st. JB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.