fbpx
Barn umgås med sin mamma

Hur mycket kan den andra föräldern bestämma när det är min vecka med barnen?

Hej,

Vid gemensam vårdnad och växelvst boende, kan den andra föräldern bestämma över hur jag ska jobba samt vem som ska hämta och lämna på förskolan den veckan jag har barnen?

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel kan den andra föräldern inte bestämma över dina arbetstider och vem som hämtar barnen de veckor barnen är hos dig.

Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att frågor som rör barnen och deras personliga angelägenheter ska beslutas gemensamt av vårdnadshavarna.[1] Vägledande för alla beslut som berör barnets vårdnad, boende och umgänge ska grundas på vad som kan anses vara det bästa för barnet.[2] Det finns således utrymme för föräldrar att diskutera frågor med varandra om hur vardagen kan utformas så det funkar bäst för barnet, men det går inte att bestämma i detalj över hur den andra förälderns planerar sin tid. Det är som huvudregel upp till den förälder som barnen befinner sig hos att förfoga över den tiden.

Om ni upplever svårigheter att komma överens så har man som förälder alltid rätt att kontakta familjerätten i kommunen och ansöka om samarbetssamtal.[3] Familjerätten ska betrakta er situation objektivt med utgångspunkt i barnets bästa och kan hjälpa er skriva avtal som funkar för er båda. Om ni inte kan komma överens vid samarbetssamtal kan en förälder inkomma med stämningsansökan så att domstol får avgöra i frågan om barnets boende.[4] Ni kan läsa mer om hur en sådan process går till här.

Svar på liknande fråga hittar ni här

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

[1] 6 kap. 11 § Föräldrabalk (FB)

[2] 6 kapp. 2 a § FB

[3] 6 kap. 18 § FB

[4] 6 kap. 14 a § FB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas