Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Hej,

Mina barn mår inte bra hos sin pappa. Pappan är aggressiv, explosiv och ibland våldsam. Jag vill inte heller att mina barn ska vara hos honom och önskar därför att söka ensam vårdnad. Jag har bara A-kassa och barnbidrag.

Hur ska jag kunna ha råd med en tvist i domstolen och hjälp av en adokvat? Vad kostar en process i domstolen?

Hej och tack för din fråga,

Det är svårt att säga något generellt om vad en vårdnadstvist kostar. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men sammanfattningsvis kan man säga att det finns tre alternativ för dig att bekosta en vårdnadstvist: rättsskydd, rättshjälp och privat betalning.

Om du har en hemförsäkring så kan du använda dig av rättsskydd som oftast ingår och täcker större delen av dina kostnader för att anlita en jurist. Försäkringen gäller emellertid bara om den är tecknad och har trätt i kraft innan tvisten uppkommit. Ofta måste det ha gått minst ett år. För de flesta hemförsäkringar gäller en självrisk på cirka 20 % och försäkringsbolagen anger även det maxbelopp som betalas ut. Detta maxbelopp kan variera och du bör kontakta försäkringsbolaget för mer information avseende maxbeloppet. Ditt juridiska ombud kan hjälpa dig att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

En annan möjlighet är att ansöka om rättshjälp om du inte har rättsskydd. För rättshjälp gäller att vissa villkor måste vara uppfyllda, bland annat att du inte får ha en för hög årsinkomst. Rättshjälpen är subsidiär till rättsskyddet i en försäkring. Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag, dvs. beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, inte överstiger 260 000 kr. Ett juridiskt ombud kan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp.

Det tredje och sista alternativet är att du själv får stå för hela kostnaden om du varken uppfyller villkoren för rättshjälp eller har rättsskydd via din hemförsäkring.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas