Hur mycket underhållsbidrag är dotterns pappa skyldig att betala?

Hej,

Jag har min sextonåriga dotter boendes hos mig, men hon är hos pappa varannan helg. Vad är hennes pappa skyldig att betala i underhåll?

Hej och tack för din fråga,

Om ett barn inte bor varaktigt hos en av föräldrarna så ska den föräldern betala underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § Föräldrabalken. Hur stor summan är beror på barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga.

Om föräldern som ska betala underhållsbidrag haft barnet hos sig i minst sex hela dygn under en kalendermånad, får föräldern vid fullgörande av sin bidragsskyldighet tillgodoräkna sig ett avdrag för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det underhållsbidrag som är räknat kalendermånaden som gäller under tiden för vistelsen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas