Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Hur mycket underhållsbidrag har jag rätt till?

Datum: 14/11/2018

Hej,
Jag får endast 1573:-/barn i underhållsbidrag av barnens far för att barnens far inte vill betala mer och säger sig inte behöva göra det enligt lag. Våra barn har dessutom hästar sedan många år tillbaka och långt innan skilsmässan och nu säger han att detta är en lyxsport och att han inte måste vara med och betala för barnens idrott/hästintresse. Vad gäller här? Kan jag med hjälp av jurist få honom att betala ett rättvist underhållsbidrag eller kan han vägra betala mer än 1573:-/barn?

Hej och tack för din fråga,

Då barnens far inte har barnen boende hos sig är han som förälder skyldig att uppfylla sin underhållsskyldighet antingen genom att betala underhållsbidrag direkt till dig, eller att retroaktivt krävas på det underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut till dig.

Barnens far ska i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. föräldrabalken utge ett underhållsbidrag som är skäligt med beaktande av respektive barns behov och er föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Barnens behov, som kan varierar framförallt med hänsyn till ålder, samt faderns ekonomiska förmåga i förhållande till din, påverkar således storleken på det underhållsbidrag som bör utges. I vilken utsträckning han således ska bekosta barnens fritidsintressen blir därför en bedömningsfråga med avseende på nämnda faktorer. Vid beräkningen av underhållsbidraget ska även hänsyn tas till respektive barns sociala förmåner såsom barn- eller studiebidrag.

Det bör därför förtydligas att det inte finns någon lagbestämmelse som begränsar faderns underhållsskyldighet till 1 573 kr per månad och barn. Beloppet 1 573 kr är istället storleken på det underhållsstöd som Försäkringskassan betalade ut under år 2017 till de boendeföräldrar och barn som inte mottog underhållsbidrag direkt från den andre föräldern. Storleken på Försäkringskassans underhållsstöd kan i det enskilda fallet inte ge någon uppfattning om hur stort underhållsbidrag som borde betalas.

Om du som boendeförälder anser att underhållsbidraget borde vara högre, kan du kontakta Familjerätten i din kommun för att få hjälp med sk samarbetssamtal med fadern för att kunna fastställa ett nytt belopp. Även Försäkringskassan kan hjälpa föräldrar att komma överens om ett nytt underhållsbidrag. Om det inte går att komma fram till en samförståndslösning kan du även vända dig till ett juridiskt ombud för att få hjälp med att fastställa ett underhållsbidrag i domstol.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.