fbpx

Hur överklagar jag ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd?

Hej,

Hur går man tillväga för att överklaga ett avslagsbeslut från Migrationsverket angående en ansökan om uppehållstillstånd?

Hej och tack för din fråga,

Du överklagar ett beslut om att avslå en ansökan om uppehållstillstånd genom att skicka in överklagandet till Migrationsverket inom den tid som angetts på beslutet.

Migrationsverkets beslut om att avslå en ansökan om uppehållstillstånd får överklagas till en migrationsdomstol.[1] Överklagandet ska dock skickas till Migrationsverket. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga vilket normalt är tre veckor från att du fick del av beslutet.[2] Migrationsverket gör först en prövning av om överklagandet kommit in i rätt tid för att sedan skicka vidare överklagandet till den migrationsdomstol som ska pröva ärendet.[3]

Innan Migrationsverket skickar vidare överklagandet kontrollerar de även om de har fattat rätt beslut. Om Migrationsverket anser att deras beslut är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska verket ändra beslutet, så länge det inte blir till nackdel för dig.[4]

Du kan själv skicka in ett överklagande eller så kan du vända dig till ett juridiskt ombud för att få hjälp med det. Vi har stor vana av att överklaga beslut från Migrationsverket.

Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal om du har fler frågor.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 14 kap. 3 § utlänningslagen.
[2] 6 a § förvaltningsprocesslagen (FPL).
[3] 6 b § FPL.
[4] 13 kap. 13 § utlänningslagen.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas