Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Hur överklagar jag ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd?

Datum: 30/08/2022

Hej,

Hur går man tillväga för att överklaga ett avslagsbeslut från Migrationsverket angående en ansökan om uppehållstillstånd?

Hej och tack för din fråga,

Du överklagar ett beslut om att avslå en ansökan om uppehållstillstånd genom att skicka in överklagandet till Migrationsverket inom den tid som angetts på beslutet.

Migrationsverkets beslut om att avslå en ansökan om uppehållstillstånd får överklagas till en migrationsdomstol.[1] Överklagandet ska dock skickas till Migrationsverket. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga vilket normalt är tre veckor från att du fick del av beslutet.[2] Migrationsverket gör först en prövning av om överklagandet kommit in i rätt tid för att sedan skicka vidare överklagandet till den migrationsdomstol som ska pröva ärendet.[3]

Innan Migrationsverket skickar vidare överklagandet kontrollerar de även om de har fattat rätt beslut. Om Migrationsverket anser att deras beslut är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska verket ändra beslutet, så länge det inte blir till nackdel för dig.[4]

Du kan själv skicka in ett överklagande eller så kan du vända dig till ett juridiskt ombud för att få hjälp med det. Vi har stor vana av att överklaga beslut från Migrationsverket.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 14 kap. 3 § utlänningslagen.
[2] 6 a § förvaltningsprocesslagen (FPL).
[3] 6 b § FPL.
[4] 13 kap. 13 § utlänningslagen.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.