Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Hur ser förhållandet mellan ett äktenskapsförord och ett testamente ut?

Datum: 30/12/2021

Hej,

Vad är förhållandet mellan äktenskapsförord och ett testamente?

Hej och tack för din fråga,

För att besvara denna fråga är så utgår vi från Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider så kommer det i första hand ske en bodelning på grund av dödsfallet enligt 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB. Genom äktenskapsförord avtalar makarna om någon egendom ska vara enskild egendom istället för giftorättsgods, se 7 kap. 3 § 1 st ÄktB.  Äktenskapsförordet ger enbart effekt vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad och vid en bodelning under bestående äktenskap enligt 7 kap 3 § ÄktB.

Den kvarlevande maken behåller då sin enskilda egendom medan den avlidna makens enskilda egendom går till hennes eller hans kvarlåtenskap. Eventuellt giftorättsgods delas lika genom bodelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Äktenskapsförordet används således inte för att avgöra vad som kommer hända med arvet utan för att reglera vilken egendom som tillfaller vem vid äktenskapets upplösning.

När bodelningen är klar har det klargjorts vilken egendom som tillhör den efterlevande maken och vilket som är den avlidne makens kvarlåtenskap. Vad som händer med kvarlåtenskapen avgörs sedan genom testamentet eller den legala arvsordningen. För att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall krävs det att makarna skriver ett testamente där de uttrycker sin vilja enligt 10 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattningsvis vägs dessa handlingar inte emot varandra. Testamente och äktenskapsförord har två olika syften. Äktenskapsförordet är ett verktyg som reglerar uppdelningen av makarnas inbördes egendomsförhållande när äktenskapet upphör. Ett äktenskapsförord kan inte användas för att bestämma vad som ska hända med arvet efter en makes dödsfall. Testamentet reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter en persons död. Först sker bodelning enligt äktenskapsförordet, vilket i sin tur kan vara avgörande för vad den avlidne make har rätt att testamentera bort.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.