Hur ser underhållsskyldigheten till mitt barn ut?

Hej,

Hur ser underhållsskyldigheten till mitt barn ut? Är det möjligt att avsäga sig underhållsskyldigheten för sitt barn?

Hej och tack för din fråga,

En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern

  1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller
  2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern (föräldrabalken 7:2).

Underhållsskyldigheten bestäms med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (föräldrabalken 7:1 st. 1). Sinsemellan ska föräldrarna bidra var och en efter sin förmåga. Underhållsskyldigheten är således inte ovillkorlig utan beroende av förälders underhållsförmåga. Om den förälder som ska betala underhållsbidraget har väldigt god ekonomi i jämförelse med den andre föräldern kan denne få betala extra. Detta kallas för standardtillägg.

Underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills dess att barnet fyller 21 år (föräldrabalken 7:1 st. 2).

Det är således inte möjligt att avsäga sig skyldigheten för underhåll till sitt barn.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.