Hur ska jag bli av med mitt LVU?

Jag har haft lvu i över 1 år och skött mig bra hela tiden förutom att jag rymde i somras. Jag undrar hur jag ska göra för att bli av med detta lvu, hur överklagar jag? Är 15 år & om jag ej blir av med det så funderar jag på att rymma.

Hej och tack för din fråga,

Enligt lagen ska vård enligt LVU upphöra först när vårdbehovet inte längre finns. Därtill framgår av lagen att vård enligt LVU skall upphöra senast när den unge fyller 18 vid omhändertagande enligt 2§ och senaste när den unge fyller 21 om omhändertagandet gjorts med stöd av 3§ LVU.

Om vården enligt LVU har satts in p.g.a. brister i hemförhållandena, ska socialtjänsten var sjätte månad ta ställning till om vården ska upphöra. Socialtjänstens ställningstagande kan i detta fall inte överklagas.

Om den unge vårdas enligt LVU pga eget beteende, ska socialtjänsten inom sex månader från senaste prövningen besluta om vården ska fortsätta. Dessa beslut är formella och kan överklagas. Har således inte tidsfristen för att överklaga socialtjänstens senaste beslut om vård för dig enligt LVU löpt ut, kan du överklaga detta beslut till förvaltningsrätten. Mer specifika anvisningar om hur du överklagar bör du återfinna i dokumentet för det beslut som är aktuellt att överklaga.

Då du är över 15 år, har du även möjlighet att under pågående vårdtid vända dig till socialtjänsten och begära att vården ska upphöra. Socialtjänsten måste då tillsätta en utredning om huruvida ditt vårdbehov kvarstår. Väljer du att begära att vården ska upphöra kan du ha rätt till ett juridiskt ombud som hjälper till med myndighetskontakterna och processar i domstol.

Slutligen bör det nämnas att du avråds från att rymma från ditt boende. Att du rymmer kommer inte att bidra till att vården upphör snabbare, och det kan tvärtom ses som ett tecken på att ditt vårdbehov kvarstår.

Vänliga hälsningar,

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas