Umgänge

Hur ska jag gå tillväga för att inte hamna i rätten avseende våra barn?

Hej,

Mitt ex har skickat en stämning på mig. Han vill att vi har skriftligt på hur varje års semester ska vara. Jag anser detta inte vara det bästa för barnen, samt tycker att vi borde kunna föra en dialog gällande semestrar utan att ta till rättslig hjälp. Hur går jag tillväga?

Hej och tack för din fråga,

Kontakta familjerätten i din kommun för att se om ni föräldrar kan komma vidare i er diskussion. Ett annat alternativ kan vara att ta kontakt med ett juridiskt ombud för att föra medlingsdiskussioner mellan er föräldrar. Det kan bli mindre spänt om ombud för er talan.

Är föräldrarna inte överens om hur umgänget och uppdelningen av boendet ska se ut kan de erbjudas hjälp i form av samarbetssamtal hos socialtjänsten för att komma överens.[1] Rätten får uppdra åt socialnämnden att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan föräldrarna. Rätten kan därtill uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa.[2]

Du bör i största möjliga utsträckning försöka att samarbeta med din före detta för att din samarbetsförmåga inte ska vara något som talar emot dig vid en eventuell vårdnadstvist. Läs mer om vikten av samarbete här.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 18 § FB & 5 kap. 3 § SoL.
[2] 6 kap. 18a § FB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas