Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur ska jag göra med kostnader för dödsboet efter min pappa?

Hej
Min pappa har gått bort ganska nyligen. Hur gör jag med jurist samt begravningskostnader? Jag är ensam i att sköta allt omkring hans bortgång, men jag har ej några egna tillgångar eller möjlighet att ta lån.

Hej och tack för din fråga,

Dödsboet står själv för de kostnader hänförliga till begravningen. Det finns inte något krav på att jurist behöver kopplas in för bouppteckning eller arvskifte, detta är dock att rekommendera om dödsbodelägarna inte skulle vara överens eller om det föreligger oklarheter gällande dödsboets tillgångar eller skulder.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online