Hur ska jag kunna bevisa att min inkomst är tillräcklig för att min flickvän ska få uppehållstillstånd?

Hej,

Min flickvän och hennes två barn fick avslag på ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Anledningen var att jag som egenföretagare inte hade bevisat att min inkomst var tillräcklig för att försörja dem. Hur kan jag bevisa att min inkomst är tillräcklig för att uppnå försörjningskravet?

Hej och tack för din fråga,

För att bevisa att du kan försörja din flickvän och hennes barn kan du skicka in olika handlingar som visar vilket överskott som ditt företag har. Handlingar som visar vilket överskott som du hade förra året kan nämligen användas för att visa vilken inkomst du sannolikt kommer att ha under det kommande året.

För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas en utlänning som är make eller sambo med någon som är bosatt i Sverige, eller ett barn vars förälder är gift eller sambo med någon som är bosatt i Sverige, måste anknytningspersonen bevisa att hen kan försörja både sig själv och utlänningen.[1] Anknytningspersonen är den som är bosatt i Sverige och som utlänningen åberopar anknytning till.

Anknytningspersonen ska bevisa att hen uppfyller försörjningskravet genom att visa att hen kommer att ha en tillräcklig arbetsrelaterad inkomst under minst ett år framöver. Det kan även vara tillräckligt att anknytningspersonen gör det sannolikt att hen kommer att ha en tillräcklig inkomst under minst ett år framöver.[2] Med inkomst avses bland annat lön, inkomst genom näringsverksamhet, ersättning från arbetslöshetsförsäkring och förmögenhet.

För att inkomsten ska vara tillräcklig ska den uppgå till det så kallade förbehållsbeloppet, vilket utgörs av normalbeloppet plus boendekostnaderna.[3] Normalbeloppet ändras varje år. För år 2020 är det 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor och 2 654 kronor för barn till och med 6 år. Om anknytningspersonen exempelvis ska försörja sig själv och sin sambo så ska hen därmed ha en månatlig inkomst om 8 264 kronor plus bostadskostnader, under minst ett år framöver.

Som egenföretagare behöver du skicka in handlingar som bevisar, eller gör det sannolikt, att du kommer att ha en inkomst som är minst lika hög som förbehållsbeloppet under det kommande året. Vid en ansökan om uppehållstillstånd eller när du överklagar ett belut kan du skicka in handlingar som visar vilket överskott företaget har. Du kan exempelvis skicka in en kopia av ditt slutskattebesked för föregående inkomstår, en kopia av din inkomstdeklaration, tillsammans med kopia av din NE- eller N3A-bilaga, för föregående inkomstår. Dessutom kan du skicka in en kopia av beslut om din preliminärskatt för innevarande år från Skatteverket, eller kontoutdrag från ditt skattekonto för minst tre månader där den inbetalda preliminärskatten tydligt framgår.

 

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] [1] 5 kap. 3 § första stycket p. 1 och 2 UtlL, 9 § lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och 5 kap. 3 b § andra stycket.

[2] MIG 2019:12

[3] 7 kap. 5 § UB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas