Hur ska kostnader för mat och resor för umgänge fördelas när barnet endast bor hos sin mamma?

Hej,

Jag har delad vårdnad om min son och jag reser en del för att ha umgänge med honom. Jag undrar därför hur ekonomin ska se ut vid delad vårdnad?
1. Ska den andra föräldern dela på rese- och boendekostnader?
2. Vilken matpeng ska jag betala utifrån att min son är skriven hos sin mamma?

Hej och tack för din fråga,

Svaret på frågeställningarna ovan kommer att bero på hur era ekonomiska förhållanden ser ut och vad som är skäligt. Det finns en stor möjlighet för er att komma överens utanför domstolen. Det finns mallar hos Försäkringskassan som man kan fylla i för att beräkna hur stort ett typiskt underhållsbidrag ska vara.

Gällande resekostnader gäller att den föräldern som barnet bor tillsammans med ska ta del i kostnaderna för eventuella resor för att det gemensamma barnet ska ha umgänge med den andra föräldern. Umgängesföräldern har dock det primära betalningsansvaret. Vilka kostnader som ska delas upp beror på vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och andra omständigheter. Att en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort kan till exempel vara en omständighet som innebär att den föräldern ska ta del av kostnaderna som uppstår för den andra föräldern i samband med umgänget.

Gällande frågan om matkostnader ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.[1] Om en förälder inte varaktigt bor tillsammans det gemensamma barnet eller inte har del av vårdnaden fullgör den föräldern sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet.[2]

Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal.[3] Detta innebär att föräldrar har en möjlighet att komma överens i fråga om hur stort underhållsbidraget ska vara men även att frågan kan avgöras av domstol om föräldrarna inte kommer överens.

Därtill kan en förälder som utövar umgänge med sitt barn ha rätt till umgängesavdrag.[4] Detta innebär att underhållsbidragsskyldigheten reduceras. Umgängesavdrag kan bli aktuellt om den bidragsskyldige föräldern haft barnet hos sig under minst fem sammanhängande dygn eller under minst sex dygn under samma kalendermånad. Den bidragsskylde kan under sådana omständigheter dra av 1/40 av det månatliga underhållsbidraget per varje helt dygn som barnet vistas med denne föräldern. Avdrag kan dock endast göras under förutsättning att underhållsbidraget inte är fastställt med beaktande av att den bidragsskyldige har barnet hos sig.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § FB.
[2] 7 kap. 2 § FB.
[3] 7 kap. 2 § 2 st. FB.
[4] 7 kap. 4 § FB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.