Hur ska man bete sig gentemot Migrationsverket för att få uppehållstillstånd?

Hej,

Jag har träffat en man från Tunisien som har arbetstillstånd i Sverige. Nu är det så att vi vill starta en familj och gifta oss så småningom. Hur ska man bete sig gentemot Migrationsverket för att få fortsatt uppehållstillstånd?

Hej och tack för din fråga,

Myndigheter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.[1] Denna bestämmelse innebär att myndigheter i sin verksamhet inte får låta sig vägledas av andra intressen än dem de är satta att tillgodose och inte heller grunda sina avgöranden på hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt gällande författningar får beaktas vid prövningen av ett ärende. Myndighetens tjänstemän får således inte låta sig påverkas av en önskan att gynna eller missgynna vissa enskilda intressen.

Vidare styr Förvaltningslagen Migrationsverkets handläggning av ärenden och krav på service gentemot den enskilde. Myndigheten ska i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk.[2]

Det ska därför inte spela någon roll hur den enskilde beter sig mot myndigheten utan deras beslut ska grundas på en saklig och opartisk bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det som kommer vara relevant för Migrationsverket är således om grunderna för uppehållstillstånd är uppfyllda.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 9 § RF.
[2] 5 § FL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.