Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur ska min dementa syster kunna skriva under bouppteckningen?

Hej! Min syster bor på ett demensboende och är ej i stånd att underteckna handlingar. Inför en kommande bouppteckning undrar jag hur man på enklaste sätt ordnar så att hon får sin andel. Vi ingår båda två i dödsboet.

Hej och tack för din fråga,

Om det finns en fullmakt som låter dig skriva under åt din syster är detta givetvis bästa alternativet, men fullmakten måste vara upprättad då din syster fortfarande var i stånd att skriva under fullmakten.

Alternativet är annars att låta domstolen förordna förvaltare eller god man. En god man förordnas av domstol om någon på grund av sjukdom, psykisk störning eller annat behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Med vänlig hälsning
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online