fbpx

Hur ska min son göra för att få träffa sin dotter?

Hej,

Min son har blivit pappa men har fortfarande inte fått träffa sitt barn. Mamman och han hade ett kort förhållande förra våren. När hon blev med barn ville hon inte ha något mer att göra med min son att göra. Min son har gjort faderskapstest som fastställdes via DNA. Hur ska min son göra för att få träffa sin dotter?

Hej och tack för din fråga,

Om en av föräldrarna inte bor tillsammans med barnet har barnet rätt till umgänge med denne (6 kap. 15 § Föräldrabalken, FB). Det är som utgångspunkt förenligt med barnets bästa att ha en god och nära relation med båda sina föräldrar enligt (6 kap. 2 a § FB). Kommunen kan hjälpa föräldrarna att försöka komma överens genom att erbjuda samarbetssamtal (6 kap. 18 § FB).

Om det inte går att avtala fram en överenskommelse kan föräldern väcka talan om umgänge i tingsrätten (6 kap 15 a § 1 st FB). Det är då domstolen som beslutar hur umgänget mellan barnet och föräldern ska se ut.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas