Hur ska vi göra om vår boutredningsman i samband med ett arv efter vår mor inte har uträttat något på flera år?

Hej,

Vi har fått en boutredningsman i samband med ett arv efter vår mor. Boutredningsmannen har inte uträttat något på flera år och vi uppfattar hen som partisk. Finns det något vi kan göra för att lösa situationen?

Hej och tack för din fråga,

Ett dödsbo förvaltas av dödsbodelägarna enligt 18 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om de åtgärder som ska vidtas kan boutredningen istället anförtros en boutredningsman, 19 kap 1 § ÄB.

Enligt 19 kap 15 § ÄB stadgas det att “så snart dödsboet beretts för bodelning eller arvskifte samt delning kan äga rum utan men för någon, vars rätt är beroende av utredningen, skall boutredningsmannen göra anmälan härom till delägarna och giva redovisning för sin förvaltning”. Det innebär att det inte finns någon angiven maxtid inom vilken boutredningsmannen måste upprätta enboutredning.

Det är boutredningsmannens skyldighet att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning. Om boutredningsmannen inte anses vara lämplig kan hen entledigas från uppdraget om det begärs av någon vars rätt är beroende av utredningen enligt 19 kap 5 § 2 st. ÄB.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

 

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.