fbpx

Hej! Jag har nyligen blivit sambo och nu diskuterar vi hur vi ska dela på gemensamma kostnader. Min sambo är pensionär och jag jobbar. Om vi ska se på vilka inkomster vi har är det väl rimligt att man räknar alla pensionsutbetalningar som han får varje månad, även de från privata pensionsförsäkringar?

Tack för din fråga!

Som sambo existerar inte en försörjningsplikt gentemot varandra till skillnad från hur det ser ut inom ett äktenskap. Det går däremot att ta ledning från hur försörjningsskyldigheten ser ut inom ett äktenskap för att göra en bedömning om en rimlig fördelning av era kostnader.

Äkta makar skall bidra till underhåll för gemensamma och personliga behov. Detta kan ske genom att makarna betalar utgifter men kan också ske genom att någon av makarna tar ett större ansvar för hushållet. Till de gemensamma behoven räknas t.ex. utgifter för mat och boende medan de personliga behoven siktar in sig på t.ex. kläder och hygienprodukter. Om den ena makens pengar inte räcker till för att tillgodose dessa behov så måste den andra maken skjuta in pengar för att täcka behoven

I ert fall så har du en lön från ditt arbete och din sambo har pensionsutbetalningar. Rimligtvis bör även din sambos privata pensionsutbetalningar räknas som inkomster om de grundläggande behoven inte kan täckas av hans allmänna pension. I slutändan handlar det dock om att kompromissa så att ni båda två känner er nöjda med fördelningen av era gemensamma kostnader. Försörjningsplikten gäller som sagt inte i ett samboförhållande men jag tycker att det är en bra utgångspunkt för att bedöma hur ni bör dela upp era gemensamma kostnader.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas