Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Hur skiftas arvet efter mina föräldrar?

Datum: 06/12/2021

Hej,

Mina föräldrar har gått bort. Jag är 4:e barnet av 4 och vi är alla mellan 50 och 60 år, vi är helsyskon och alla svenska medborgare. Våra föräldrar lämnar efter sig ett hus, möbler, pengar och diverse andra saker. Då jag bott utomlands i 30 år fick jag först nyligen besked om att vår pappa avlidit för cirka 3 månader sedan. Vår mamma dog för drygt 3 år sedan. Vad jag förstått finns det inget testamente.

Min syster är den som skött dödsboet och hon har inte informerat mig om vad som händer. Genom en mäklares hemsida fick jag se att mina tre syskon säljer våra föräldrars hus men jag stod inte med som säljare.

Jag har nu följande frågor:

1. Hur mycket har jag rätt att ärva från våra föräldrar? Får vi alla 4 barn lika mycket (25%) eller hur räknas det ut och hur bedöms och bestäms detta?
2. Kan min syster som tar hand om det hela bestämma att skriva ut mig från arvet, exempelvis för att jag bor utomlands?
3. Kan min syster ljuga om hur mycket pengar som finns och hur mycket huset blir sålt för?
4. Hur kan jag tillvarata min rätt om min syster försöker undanhålla mig min del av arvet?

Hej och tack för dina frågor,

Reglering som rör arv och arvtagares rätt återfinns i Ärvdabalken. Frågorna går till viss del in i varandra, av denna anledning kommer fråga 2 och 3 för att slippa upprepningar besvaras tillsammans. Då det av uppgift framgår att inga uppgifter om testamente framkommit utgår svaret nedan från att testamente i detta fall inte existerar.

1. När en person dör skall dennes kvarlåtenskap fördelas genom arv alternativt efter testamente. Arv skiftas i olika steg. I första hand fördelas arvet mellan den avlidnes bröstarvingar (barn). Varje barn har rätt till lika lott, 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Om den avlidna är gift och den efterlevande maken är förälder till samtliga av den avlidnes barn tillfaller hela arvet den efterlevande maken, 3 kap. 1 § ÄB. Barnen ärver sedermera båda sina föräldrar först vid den andra förälderns död.

2-3. När en person avlider och ingen särskild dödsboförvaltning anordnats skall efterlevande arvingar i egenskap av dödsbodelägare förvalta den dödes egendom under boets utredning, endast åtgärder som inte tål att skjutas upp får företas även om någon delägares samtycke inte kan inhämtas, 18 kap. 1 § ÄB.

Bouppteckning skall som huvudregel förrättas inom tre månader efter dödsfallet, 20 kap. 1 § ÄB. Samtliga dödsbodelägare skall i god tid kallas till förrättningen vars plats och tid bestäms av delägare som har egendomen i sin vård alternativt av boutredningsmannen, 20 kap. 2 § ÄB.

Om känd arvinge när bouppteckning förrättas vistas på okänd ort skall denne ändå informeras om att arv tillfallit denne samt att arvtagaren har fem år på sig att göra sin rätt gällande, 16 kap. 1 § ÄB.

En dödsbodelägare kan aldrig utesluta annan dödsbodelägare från rätten att ta del av arv som tillfallit denne enligt lag. Som huvudregel är det endast åtgärder som inte kan skjutas upp som får vidtas utan att samtliga dödsbodelägare lämnat samtycke. I det fall en rättshandling  vidtas utan erforderligt samtycke skall utfallet av rättshandlingen redovisas.

4. Om en dödsbodelägare begär det skall rätten förordna att den avlidnes egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, 19 kap. 1 § ÄB. I det fall en dödsbodelägare inte litar på att skiftning av dödsboet går rätt till under ledning av övriga dödsbodelägare kan därmed denne kräva att dödsboet istället förvaltas av en boutredningsman.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.