fbpx

Hur skyddar vi oss om min make avlider före mig?

Hej,

Jag och min make äger ett hus tillsammans. Vi har två barn var och inga gemensamma. Hur skyddar jag mig om min make skulle gå bort före mig? Borde vi skriva över allt på mig och sedan upprätta ett separat avtal så att inte hans barn kan kräva mig på hälften direkt? Borde vi skilja oss men fortsätta som sambos?

Hej, och tack för din fråga!

Vid arv har den efterlevande maken rätt att fritt förfoga över de gemensamma barnens arv under sin återstående livstid enligt Ärvdabalken (ÄB) 3:1. Vid den efterlevande makens död får de gemensamma barnen ta ut sitt arv efter båda föräldrarna avlidit enligt ÄB 3:2.

Om den avlidne har särkullbarn har särkullbarnen rätt att få ut sitt arv direkt efter sin förälders död enligt ÄB 3:1 st. 1. Hur stor del av kvarlåtenskapen som tillkommer ett särkullbarn är beroende av hur många, och vilka bröstarvingar som arvlåtaren efterlämnar i övrigt. Arvingar i första arvsklassen tar lika stor lott av kvarlåtenskapen enligt ÄB 2:1. Konsekvensen av ÄB 3:1 och 2:1 är att särkullbarn erhåller hela kvarlåtenskapen om det saknas gemensamma bröstarvingar.

Det finns en skyddsregel i ÄB 3:1 st. 2. Den så kallade basbeloppsregeln som innebär att efterlevande make alltid har rätt att erhålla egendom till ett värde som motsvarar fyra basbelopp.

Om du önskar erhålla en större del av kvarlåtenskapen så finns det några alternativ.

Särkullbarn kan avstå från arvet till förmån för efterlevande make enligt ÄB 3:9. På detta sätt får du fritt förfoga över arvet fram tills att du avlider.

Ett äktenskap medför som huvudregel att makarnas egendom blir giftorättsgods och att den omfattas av giftorätten enligt ÄktB 7:1. Betydelsen av detta är att giftorättsgodset kommer att ingå i en bodelning och värdet delas lika mellan makarna enligt ÄktB 10:1 och 11:3. Det går att upprätta ett äktenskapsförord med avsikt att viss egendom ska förbli ens enskilda egendom. En bodelning går före ett arvskifte. Tillgångar som är den efterlevande makens enskilda egendom ingår inte i bodelningen.

Det går därtill att upprätta ett testamente, där kan man sätta den legala arvsordningen åt sidan. Kvarlåtenskapen kan då fördelas i enlighet med testators vilja. Det ska emellertid uppmärksammas att den avlidnes bröstarvingar alltid har rätt att få sin laglott.

För de fall ni skiljer er och fortsätter som sambos ska det påpekas att den efterlevande sambon som huvudregel inte ärver.

Med vänliga hälsningar

Zeijersborger och co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas