Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Hur startar de bodelningen och har kvinnan någon rätt till kompensation för att hon jobbat mindre?

Hej,

En bekant till mig ska precis påbörja en skilsmässa. Vad behöver de ta reda på för att starta en bodelning? Har kvinnan någon rätt till kompensation för att hon jobbat mindre under småbarnsåren medan han byggt upp företaget?

Hej och tack för din fråga,

Makarna ska fördela sin egendom mellan sig genom bodelning när äktenskapet upplöses (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena på dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB).

Efter att en talan om äktenskapsskillnad har väckts ska makarnas tillgångar och skulder, i den omfattning det behövs, upptecknas som de var på dagen när talan väcktes (9 kap. 7 § ÄktB). Fram till bodelningen har makarna en redovisningsplikt beträffande sin egendom och egendom som tillhör den ena maken men som tagits om hand av den andra (9 kap. 3 § ÄktB).

Makarna ska tillsammans förrätta bodelningen. De ska sedan upprätta och skriva under en handling över bodelningen (9 kap. 5 § ÄktB).

Så länge egendom inte är enskild utgör den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska som huvudregel värdet av makarnas giftorättsgods, efter att makarnas skulder har täckts med deras respektive giftorättsgods, delas lika mellan dem (11 kap. 2, 3 och 6 §§ ÄktB). Likadelningen kan hjälpa till att jämna ut makarnas ekonomiska förutsättningar efter äktenkapets upplösande.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online