Hur undviker vi bråk om arv kring den gemensamma tomten?

Hej,

Min bror och jag äger en tomt ihop. Där har vi varsin fastighet, detta innebär inga problem i dag.

Min fråga är hur vi underlättar för våra barn att ärva. Både min bror och jag har barn, och vi vill inte att en ska tvinga de andra att sälja.

Kan vi klyva tomten så var familj äger sitt?
Skulle det underlätta vid ett arv?

Hej och tack för din fråga,

Det framgår inte på vilket sätt ni har fått äga fastigheten tillsammans. Om ni själva ärvt fastigheten då har ni samäganderätt. Ni kan då ingå ett avtal tillsammans, helst skriftligt, om vad som ska gälla vid arv och testamente. På så sätt kan ni bestämma hur arvet efter er ska fördelas.

Ni kan även ansöka om klyvning av fastigheten till Lantmäteriet. Vid bedömningen av om fastigheten kan klyvas tas hänsyn till bland annat om de nybildade fastigheterna kommer att vara varaktigt lämpade för sina ändamål. Om fastigheten klyvs och ni kommer överens om att ni ska äga varsin fastighet blir det tydligt vad du äger och vad din bror äger. Det underlättar därför vid arv.

Om du har fler frågor om huruvida det är möjligt att klyva er fastighet kan du vända dig till lantmäteriet där du bor.

Vänliga Hälsningar,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.