Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Hur uppfyller jag försörjningskravet när jag studerar?

Datum: 19/05/2020

Hej,

Jag är en student som är gift och min fru har jordanisk medborgareskap och bor i Egypten. Vi båda är över 22 år gamla och jag vill hämta hit henne till Sverige.

Jag är en svensk medborgare och både jobbar och studerar till civilingenjör i Datateknik. Mitt anställningsavtal gäller i 6 månader och förnyas så länge jag studerar. Jag bor i en studentlägenhet och kravet där att jag ska vara student också, dvs att mitt jobb och boende beror på mina studier. Annars uppfyller min inkomst och bostad försörjningskraven.

Jag har inte ansökt om uppehållstillstånd för min fru på grund av anknytning än för att jag är osäker om att Migrationsverket kommer att bevilja ansökan. Kan jag hämta hit min fru och studera samtidigt? Kan jag bevisa på något sätt att jag kommer att studera de kommande fem åren då min utbildning är 5 år lång? Och att jag har jobb och bostad så länge jag studerar?

Hej och tack för din fråga,

Om en person som är medborgare i ett land utanför EU vill stanna i Sverige längre än 3 månader behöver denna person ett uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen (UtlL). Som gift till någon som bor i Sverige kan man beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § 1 p. UtlL. Enligt 5 b kap. 15 § UtlL ska ansökan om uppehållstillstånd beviljas före inresa i Sverige och därmed göras i ett land som personen har rätt att vistas i. Detta innebär att man som make behöver vända sig till hemlandets ambassad för att ansöka om uppehållstillstånd och sedan vänta på en beviljad ansökan innan man kan resa till Sverige.

Migrationsverket gör en individuell bedömning i varje ansökan om uppehållstillstånd. Den som ska flytta till Sverige måste kunna styrka sin identitet, relationen måste framstå som seriös och maken i Sverige måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.

Utöver detta ställs försörjningskrav på maken som bor i Sverige enligt 5 kap. 3 b § UtlL för att denne ska ha pengar och bostad åt sig och den sökande. Anknytningspersonens försörjningsförmåga ska ha en viss varaktighet, t.ex. att anknytningspersonen har tillräcklig arbetsrelaterad inkomst under minst ett år framöver eller att det är sannolikt att hon eller han kommer ha en sådan inkomst framöver. Kravet på bostad för anknytningspersonen innebär att hon eller han äger en bostad, hyr en bostad eller innehar en bostadsrätt. Även i denna situation finns det ett krav på viss varaktighet, speciellt när det är fråga om ett hyresförhållande. Även om anknytningspersonen inte disponerar över bostaden vid ansökningstillfället bör hon eller han anses ha tillgång till bostaden om den är tillgänglig senast vid den sökandes ankomst till landet.

Det som ovan redogörs för är att det krävs viss varaktighet avseende både boendet och inkomsten. Du nämner att du endast har anställningsavtal 6 månader framåt och det framgår inte några hyrestider avseende ditt boende. Det är därför svårt att säga hur Migrationsverket skulle göra denna bedömning. Det som kan rekommenderas är att försöka prata med din hyresvärd och din arbetsgivare för att få dem att förlänga dina kontrakt så att du kan visa en varaktighet i din försörjning för Migrationsverket.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.